Feb 28

2024

Feb 28

2024

Feb 28

2024

Registration For the 2024 Geometry and Analysis Seminar

Zhifei ZHU, Han HONG, Ivan TELPUKHOVSKIY,Julia FENG

Feb 27

2024

图像处理与机器学习国际研讨会

Chenglong Bao, Raymond Chan, Jean-Michel Morel, Gabriele Steidl

Jan 05

2024

Current Developments in Mathematics and Physics 2024数学与物理发展前沿国际会议

Caucher Birkar, Shiu-Yuen Cheng, Kenji Fukaya, Tian-Jun Li, Kefeng Liu, Chiu-Chu Melissa Liu, Nicolai Reshetikhin, Mu-Tao Wang, Xiaokui Yang, Chenglong Yu

Dec 04

2023

Workshop on algebraic geometry

Caucher Birkar, Artan Sheshmani

Jul 14

2023

Jun 26

2023

Birational Geometry Workshop

Caucher Birkar, Yu Zou

Jun 16

2023

Apr 18

2023

Workshop on SPDEs and Related Fields 随机偏微分方程及相关领域研讨会

Rongchan Zhu 朱蓉禅,Hao Wu 吴昊,Yichao Huang 黄逸超,Chenlin Gu 顾陈琳

Apr 03

2023

Moduli Spaces in Mathematics Workshop & Conference

Jungkai Chen, Keiji Oguiso, De-Qi Zhang, Caucher Birkar, Ivan Fesenko

Mar 13

2023

Nov 09

2022

Oct 04

2022

双有理几何研讨会

Caucher Birkar, Junpeng Jiao, Yu Zou

Sep 21

2022

Sep 15

2022

Aug 24

2022

Aug 08

2022

2022 清华大学丘成桐数学科学中心暑期学校

清华大学丘成桐数学科学中心

Apr 18

2022

Dec 16

2021

Tsinghua Algebraic Geometry Workshop

Caucher Birkar, Shiu-Yuen Cheng, Santai Qu

Sep 24

2021

Fields, Strings, and Geometries Workshop

Jin Chen, Marcus Sperling

Dec 30

2019

Hilbert Modules in Analytic Function Spaces

Kunyu Guo, Gadahar Misra, Rongwei Yang

Dec 09

2019

Operator Algebra and Harmonic Analysis 2019

Anthony Lau, Chi-Leung Ng, Zhong-Jin Ruan, Ngai-Ching Wong

Dec 09

2019

The second conference on Computational and Mathematical Bioinformatics and Bioph

Igor Durban, Stanislaw Janeczko, Gerhard Pfister, Stephen Yau, Huaiqing Zou

Oct 07

2019

Algebraic Representation Theory and Related Topics

William Crawley-Boevey, Henning Krause, Osamu Oppermann, Yu Qiu, Yu Zhou

Aug 05

2019

Aug 05

2019

Conference on algebraic and arithmetic geometry

Shing-Tung Yau, Caucher Birkar

Jul 29

2019

Jul 01

2019

Riordan Arrays and Related Topics

Xi Chen, Tian-Xiao He, Mei Lu , Yi Wang

Jun 03

2019

Analysis and PDE

Ping Zhang, Lingbing He

Apr 29

2019

International Frontiers of Algorithmics

Andrew Yao, John Hopcroft, Jianer Chen, Yijia Chen, Jian Li, Mei Lu, Xiaotie Deng, Huimin Lin, Wei Li

Apr 08

2019

Structural Graph Theory and Graph Colorings

Bojan Mohar, Zdenek Dvořák, Hehui Wu, Xuding Zhu

Apr 08

2019

Hamiltonian Methods and Algebraic Structures for Integrable Systems

Andrew Hone, Yuji Kodama, Qingping Liu, Vladimir Novikov

Mar 22

2019

Mar 18

2019

PT-Symmetry and Physics with Non-Hermitian Hamiltonians

Xianqing Li-Jost, Miloslav Znojil, Shao-Ming Lei

Jan 20

2019

Jan 14

2019

Holomorphic Mappings and Complex Geometry

John Fornaess, Franc Forsteric, Xiaojun Huang, Xiangyu Zhou

Jan 14

2019

Efficient Operator Splitting Techniques for Complex System and Large Scale Data

Raymond Chan, Roland Glowinski, Fiorella Sgallari , Xue-Cheng Dai, Suhua Wei

Jan 14

2019

Jan 07

2019

Mirror Symmetry and related stuff

Mauricio Romo, Jie Zhou, Babak Haghighat, Rak-Kyeong Seong, Wenbin Yan, Dan Xie, Shing-Tung Yau

Jan 07

2019

Black Holes and Holography

Luis Apolo, Bin Chen, Erik Curiel , Rak-Kyeong Seong, Wei Song , Qiang Wen , Yi Wang , Shing-Tung Yau

Jan 04

2019

Global Aspects of Projective and Kähler Geometry

Shiu-Yuen Cheng, Kefeng Liu, Lizhen Ji, Reiko Miyaoka, Jie Xiao, Hao Xu, Xiaokui Yang, Shing-Tung Yau, Akito Futaiki

Dec 27

2018

Annual meeting of International Consortium of Chiese Mathematicians

Shiu-Yuen Cheng, Lizhen Ji, Huaidong Cao, Jun Li

Dec 22

2018

Forty Years of Calabi-Yau Theory

Shiu-Yuen Cheng, Lizhen Ji, Huaidong Cao, Jun Li

Dec 17

2018

Block Chain Research and Applications

Hong Wan, Sen Hu, Jun Zhang

Dec 10

2018

International workshop on PDE-constrained optimization, Optimal control, and App

Jun Zou, Wei Gong, Michael Hintermuller, Karl Kunish, NingningYan

Dec 10

2018

Mathematical Theory Applied in Coding and Cryptography Workshop

Jing Yang, Mei Lu, Rongquan Feng, Maosheng Xiong

Oct 29

2018

GRT: Geometric Satake and Beyond Workhop

Bangming Deng, Peng Shan, Zhiwei Yun, Xinwen Zhu

Jun 25

2018

Theory of Banach Spaces and Related Topics Workshop

Shangquan Bu, Lixin Cheng, Quanhua Xu

Jun 25

2018

International Conference on Graph Theory and Combinatorics

Liangxia Wan,MeiLu, HongjianLai, Fengming Dong, Yanquan FENG

Jun 11

2018

Machine Learning in Geometry and Physics

Shing-tung Yau, Rak-kyeong Seong, Daniel Krefl

May 14

2018

Apr 09

2018

Mar 26

2018

Algorithm Game Theory and Internet Economics Workshop

Andrew Yao, Xiaotie Deng, Yinyu Ye

Mar 12

2018

Partial Differential Equations in Geometry and Physics Workshop

Juergen Jost, Miaomiao Zhu, Antje Vandenberg

Feb 26

2018

Feb 26

2018

Global Differential Geometry Workshop

Fuquan Fang, Wilderich Tuschmann, Yihu Yang, Tom Farrell, Xiaochun Rong

Jan 29

2018

International Workshop on Symmetries of Graph and Networks Workshop

Marston Conder, Yanquan Feng, Klavdija Kutnar, Mei Lu, Jinxin Zhou

Jan 29

2018

Young Geometric Analysts' Forum 2018

Bobo Hua, Mijia Lai, Yi Li, Valentino Tosatti, Zuoqin Wang, Guoyi Xu

Jan 29

2018

Research-in-team: Black Holes, Quantum Chaos, and Solvable Quantum Systems

Shing-tung Yau, Yingfei Gu, Herman Verlinde, Hong Yao, Wei Song, Wenbin Yan, Hui Zhai

Jan 22

2018

Black Holes, Quantum Chaos, and Solvable Quantum Systems Workshop

Shing-tung Yau, Yingfei Gu, Herman Verlinde, Hong Yao, Wei Song, Wenbin Yan, Hui Zhai

Jan 15

2018

Superconformal Field Theories in 6 and Lower Dimensions Workshop

Shing-tung Yau, Babak Haghighat, Rak-Kyeong Seong, Wenbin Yan, Mauricio Romo, Michele Del Zotto

Jan 15

2018

Mathematical Model and Computation of Nonlinear Problems Workshop

Weizhu Bao, Yongyong Cai, Zhongyi Huang, Shi Jin, Hao Wu

Jan 08

2018

Jan 08

2018

High Performance Numerical Algorithms and Applications Workshop

Xiaochuan Cai, Rongliang Chen, Li Luo, Xiaoping Wang

Jan 08

2018