Research Teams

Mathematical research at YMSC spans a broad range in pure mathematics, applied mathematics, computational mathematics and related disciplines and engineering. The following are its five main research groups:

Representation theory, algebraic geometry and number theory

This group focuses on research in algebraic and geometric representation theory, category theory, I-adic cohomology and applications, moduli spaces, Hodge theory, singularity theory, arithmetic geometry.

Professors:Caucher Birkar,Fu Lei,Qiu Yu,Shan Peng

Associate Professors:Diao Hansheng,Will Donovan,Emmanuel Lecouturier,Xu Bin,

Assistant Professors:Cao Jin, Chen Zongbin, Fan Youwei,He Xiang,Hu Yueke,Li Penghui,Li yongxiong, Liu Yu,Wang Haoran, Yang Yilong,Yu Chenglong,Zhang Dingxin,Zhou Yu

Postdoctoral:Chen Bingyi,Deng Taiwang, Du Heng,Hu Yue,Qu Santai, Su Tao,Wen Xueqing

Geometry and topology

Research of this group covers a broad range of research including differential geometry, geometric analysis, Teichmüller theory, low-dimensional topology, high-dimensional manifold topology, complex geometry, and etc.

Professors:Zheng Shaoyuan, Akito Futaki,Lin Yong, Yang Xiaokui

Associate Professors:Lin Jianfeng,Wu Yunhui, Xiao Jian

Assistant Professors:Chen Weiyan,Huang Yi,Jiang Yi,Zhang Yingying

Postdoctoral:Fu Erjuan,Han Xiaolong,Hong Han,Su Xiaoyu, Wan Zheyan, Zhu Zhifei

Analysis, partial differential equation (PDE) and dynamical systems

This group study the evolution of both finite dimensional and infinite dimensional phase spaces of ordinary or partial differential equations originated from dynamical systems, general relativity, hydrodynamics, and etc.

Professors:Xue Jinxin, Yu Pin, Yitwah Cheung

Associate Professors:Chen Zhijie, Jin Long

Assistant Professors:Huang Guan, Lan Yang, Wang Xuecheng

Postdoctoral:Huang Linzhe, Liu Sixu, Qu Hongyu, Lovy Singhal,Roby Simon Thierry,Cattuth Nathan Thomas, Wang Yanlin, Wei Fei,Zhang Han

Mathematical physics

Mathematical physics group are devoted to the interdisciplinary study between mathematics and physics, including superstring theory, gauge/gravity duality, supersymmetric theories and their applications in geometry, category theory and topological order in condensed matter physics, machine learning in mathematical physics, and etc.

Professors:Kong Lingxin,Li Si, Liu Zhengwei,Nicolai Reshetikhin,Song Wei,Xie Dan

Associate Professors:Babak Haghighat

Assistant Professors:Gui bin,Robert McRae Harold,Mauricio Romo,Wang Qingrui,Wei Zhaohui,Junya Yagi, Yan Wenbin, Zhang Qiming,Zhou Jie

Postdoctoral:Chen Jin, Chen Zhuo, Guo Jirui, Hao Pengxiang, Ken Kikuchi, Li Hao,Wang Ce,Zhou Jiawei


YMSC String Group

https://ymsc-strings.github.io/seminar.html

Probability theory and applied mathematics

This group is interested in mathematical problems from real world, including rigorous understanding of statistical models, PDEs with random coefficients, modeling of self-organization in biology, mathematical methods in imaging science, and other numerical methods.

Professors:Ding Jintai, Per Johansson, Donald Rubin, Wu Hao, Yannis Yatracos

Associate Professors:Zhou Yuan,Zhu Yi

Assistant Professors:Bao Chenglong, Du Jie, Jiang Jianping, Jing Wenjia, Liang Xin, Liu Shuang, Qiu Lingyun, Su Chunmei, Wang Jun, Yu Hui

Postdoctoral:Song Jiebo, Xu Senzhe