Jan 05

2024

Current Developments in Mathematics and Physics 2024数学与物理发展前沿国际会议

Caucher Birkar, Shiu-Yuen Cheng, Kenji Fukaya, Tian-Jun Li, Kefeng Liu, Chiu-Chu Melissa Liu, Nicolai Reshetikhin, Mu-Tao Wang, Xiaokui Yang, Chenglong Yu

Jun 03

2024

Postdoc Workshop II 2024

宋伟,冯紫微

Apr 28

2024

Postdoc Workshop Ⅰ 2024

宋伟,冯紫微

Mar 28

2024

2024拓扑前沿暑期学校

陈伟彦,高鸿灏,黄意,林剑锋,谢羿

Feb 28

2024

Feb 28

2024

Feb 28

2024

Registration For the 2024 Geometry and Analysis Seminar

Zhifei ZHU, Han HONG, Ivan TELPUKHOVSKIY,Julia FENG

Feb 27

2024

图像处理与机器学习国际研讨会

Chenglong Bao, Raymond Chan, Jean-Michel Morel, Gabriele Steidl

Dec 04

2023

Workshop on algebraic geometry

Caucher Birkar, Artan Sheshmani

Jul 14

2023

Jun 26

2023

Birational Geometry Workshop

Caucher Birkar, Yu Zou

Jun 16

2023

Apr 18

2023

Workshop on SPDEs and Related Fields 随机偏微分方程及相关领域研讨会

Rongchan Zhu 朱蓉禅,Hao Wu 吴昊,Yichao Huang 黄逸超,Chenlin Gu 顾陈琳

Apr 03

2023

Moduli Spaces in Mathematics Workshop & Conference

Jungkai Chen, Keiji Oguiso, De-Qi Zhang, Caucher Birkar, Ivan Fesenko

Mar 13

2023

Dec 23

2022

Frontiers in Mathematical Science

Shing-Tung Yau,Shiu-Yuen Cheng,Xuan Gao,Yingying Zhang,Yi Li,Mao Sheng

Nov 09

2022

Oct 25

2022

Oct 04

2022

双有理几何研讨会

Caucher Birkar, Junpeng Jiao, Yu Zou

Sep 21

2022

Sep 15

2022

Aug 24

2022

Aug 08

2022

2022 清华大学丘成桐数学科学中心暑期学校

清华大学丘成桐数学科学中心

Apr 18

2022

Dec 16

2021

Tsinghua Algebraic Geometry Workshop

Caucher Birkar, Shiu-Yuen Cheng, Santai Qu

Sep 24

2021

Fields, Strings, and Geometries Workshop

Jin Chen, Marcus Sperling

Dec 30

2019

Hilbert Modules in Analytic Function Spaces

Kunyu Guo (Fudan), Gadahar Misra (Indian Institute of Science), Rongwei Yang (SUNY, Albany)

Dec 09

2019

The second conference on Computational and Mathematical Bioinformatics and Bioph

Stephen Shing-Toung Yau, Guowei Wei,Changchuan Yin, Shan Zhao

Dec 09

2019

The second conference on Computational and Mathematical Bioinformatics and Bioph

Igor Durban, Stanislaw Janeczko, Gerhard Pfister, Stephen Yau, Huaiqing Zou

Dec 15

2019

Operator Algebra and Harmonic Analysis 2019

Anthony Lau, Chi-Leung Ng, Zhong-Jin Ruan, Ngai-Ching Wong

Oct 07

2019

代数表示论及其相关专题研讨会

William Crawley-Boevey, Henning Krause, Osamu Oppermann, Yu Qiu, Yu Zhou

Aug 05

2019

代数和算数几何会议

Shing-Tung Yau, Caucher Birkar

Aug 05

2019

Jun 29

2021

Jun 10

2019

Jun 09

2019

Jun 03

2019

分析与偏微分方程研讨会

Ping Zhang, Lingbing He

Apr 29

2019

国际算法前沿研讨会

Andrew Yao, John Hopcroft, Jianer Chen, Yijia Chen, Jian Li , Mei Lu, Xiaotie Deng, Huimin Lin, Wei Li

Apr 08

2019

可积系统中的哈密顿方法与代数结构研讨会

Andrew Hone, Yuji Kodama, Qingping Liu, Vladimir Novikov

Mar 18

2019

伪厄米哈密顿系统的PT对称性和物理研讨会

Xianqing Li-Jost, Miloslav Znojil, Shao-Ming Lei

Mar 22

2019

三亚人工智能论坛

Shiu-Yuen Cheng, Jingdong Wang, Shimin Hu, Jun Zhu, Mingming Cheng

Jul 01

2019

Riordan Arrays and Related Topics

Xi Chen, Tian-Xiao He, Mei Lu , Yi Wang

Apr 29

2019

结构图论与图着色研讨会

Bojan Mohar, Zdenek Dvořák, Hehui Wu, Xuding Zhu

Jan 20

2019

2019周期和L函数国际会议

Shouwu Zhang, Guangqiang Tie

Jan 14

2019

算子分裂技术在复杂系统和大数据分析中的应用研讨会

Raymond Chan, Roland Glowinski, Fiorella Sgallari , Xue-Cheng Dai, Suhua Wei

Jan 14

2019

保结构高精度数值方法的算法、分析和应用研讨会

Jingmei Qiu, Yulong Xing , Tao Xiong , Qiang Zhang

Jan 14

2019

全纯映照和复几何研讨会

John Fornaess, Franc Forsteric, Xiaojun Huang, Xiangyu Zhou

Jan 07

2019

镜对称及相关领域研讨会

Mauricio Romo, Jie Zhou, Babak Haghighat, Rak-Kyeong Seong, Wenbin Yan, Dan Xie, Shing-Tung Yau

Jan 07

2019

黑洞和全息研讨会

Luis Apolo, Bin Chen, Erik Curiel , Rak-Kyeong Seong, Wei Song , Qiang Wen , Yi Wang , Shing-Tung Yau

Jan 07

2019

Jan 04

2019

代数几何和凯勒几何中的整体议题研讨会

Shiu-Yuen Cheng, Kefeng Liu, Lizhen Ji, Reiko Miyaoka, Jie Xiao, Hao Xu, Xiaokui Yang, Shing-Tung Yau, Akito Futaiki