International Advisory Committee (2016-2019)

Ari Laptev

Institut Mittag Leffler

Huaidong Cao

Lehigh University

Duong H. Phong

Columbia University

John Coates

University of Cambridge

Jun Liu

Havard University

Kefeng Liu

University of California, Los Angeles

Lai Tze-Leung

Stanford University

Richard Schoen

University of California Irvine

Stanley Osher

University of California, Los Angeles

Ching-Li Chai

University of Pennsylvania

Academic Committee (2016-2019)


Chongqing Cheng

Nanjing University

Lei Fu

Tsinghua University

Jixiang Fu

Fudan University

Changshou Lin

Taiwan University

Yat-Sun Poon

University of California, Riverside

Jie Xiao

Tsinghua University

Zhouping Xin

The Chinese University of Hong Kong

Lo Yang

Chinese Academy of Sciences

Shiu-Yuen Cheng

Tsinghua University

Xiping Zhu

Sun Yat-sen University

Working Group on Graduate Program


Group Leader
Yu Pin
Member
Shiu-Yuen ChengXiao JieHuang Xiaoxia
Li SiFu LeiShi Zuoqiang
Zeng Huihui

Working Group on Postdoctoral Program


Group Leader
Wu Baosen
Members
Shiu-Yuen Cheng Xiao JieHuang Xiaoxia
Li SiFu LeiDeng Bangming
Song WeiShi ZuoqiangXue Jinxin
  • Contact
  • Yau Mathematical Sciences Center, Jing Zhai,
    Tsinghua University, Hai Dian District, Beijing China 100084
  • +86-10-62773561
  • +86-10-62789445
  • ymsc@tsinghua.edu.cn
©2018 YMSC, Tsinghua University. All Rights Reserved