August 4

Cumrun Vafa

Kimyeong Lee

Robert Dijikgraaf

Parallel Session 1

Can Kozcaz

Angel Uranga

Si Li

Murad Alim

Miranda Cheng

Vasily Pestun

Hai Lin

Meng-Chwan Tan

Parallel Session 2

Shota Komatsu

Robert de Mello Koch

Heng-Yu Chen

Song He

Congkao Wen

Yu-Tin Huang

Johannes Henn

Gang Yang

Agnese Bissi

Parallel Session 3

Junbao Wu

Matthew Buican

Silviu Pufu

Thomas Dumitrescu

Shalom Razamat

Brian Willett

Dan Xie

Wenbin Yan

Kazuya Yonekura

Parallel Session 4

Xavier Bekaert

Haitang Yang

Geoffrey Compere

Monica Guica

Jianxin Lu

James Sully

Hong Lu

Gary Shiu

Parallel Session 5

Shamik Banerjee

Xi Dong

Wei Song

Tatsuma Nishioka

Mark Mezei

Vladimir Rosenhaus

Aron Wall

Ling-Yan Hung

Bin Chen

Audience