Schedule

Time December 14 , 2017
14:00--17:00 Registration ( Lobby, Jin Chun Yuan Hotel)

Time December 15 , 2017
9:00--9:40 Alan Yuille
9:40--10:00 Tea Break
10:00--10:40 David Gu
10:50--11:30 Kathryn Leonard
Lunch
14:00--14:40 Yan Cao
14:50--15:30 Ke Wei
15:30--15:50 Tea Break
15:50--16:30 Bao Chenglong
17:30--20:00 Banquet

Time December 16 , 2017
9:00--9:40 Yang Wang
9:40--10:00 Tea Break
10:00--10:40 Hongkai Zhao
10:50--11:30 Ronald Lui
Lunch
14:00--14:40 Xuecheng Tai
14:50--15:30 Sergey Kushnarev
15:30--15:50 Tea Break
15:50--16:30 Rongjie Lai
16:40--17:20 Tieyong Zeng
17:30--20:00 Dinner

Time December 17 , 2017
9:00--9:40 Raymond Chan
9:40--10:00 Tea Break
10:00--10:40 Zuoqiang Shi
10:50--11:30 Akil Narayan
Lunch
14:00--14:40 Jianwei Ma
14:50--15:30 Anqi Qiu
15:30--15:50 Tea Break
15:50--16:30 Shingyu Leung
17:30--20:00 Dinner