Visitor List
  Name Arrival Departure Institute Office Tel
  Yi Hu 2017-5-18 2017-8-1 University of Arizona Jingzhai 211 62796455
  Wilderich Tuschmann 2017-4-29 2017-5-28 Karlsruhe Institute of Technology Jingzhai 206 62795710
  Alberto Grunbaum 2017-4-25 2017-5-6 UC Berkeley Jingzhai 314 62797332
  Fen Zuo 2017-4-10 2017-6-10 Huazhong University of Science and Technology Jingzhai 318
  Chong Zhang 2017-3-20 2017-5-30 Beijing Normal University Jinchunyuan West Bldg. 305
  Kefeng Liu 2017-2-15 2017-8-15 UCLA Jingzhai 208 62792967

By Name